Het Jan Tinbergen College

Het Jan Tinbergen College (JTC) in Roosendaal is een openbare school met de opleidingen: tweetalig vwo, vwo, havo en mavo. We hebben een eigen bètastroom: J-TeCh. Binnen alle opleidingen kun je kiezen voor de Tickets Kunst&Cultuur, Mavo-ToDo, Sport en Basic. In de bovenbouw van de mavo kun je het mavo-TOP-Traject volgen, waarmee we je extra goed voorbereiden op de overstap naar de havo.  

Op het JTC halen we met uitdagend en goed onderwijs het beste uit jou! Op onze school krijg je uitdagend en aantrekkelijk modern onderwijs. We hanteren daarbij drie uitgangspunten uit de visie van Helen Parkhurst: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. In deze link van de school-wiki kun je meer lezen over onze missie en visie.   

We begeleiden je, helpen je als er drempels zijn om het beste uit jezelf te halen. We willen graag dat je laat zien wat je kunt - maar we willen niet dingen van je vragen die je niet kunt. Dat vraagt om goed overleg, goede ondersteuning, goede hulpprogramma's. En die heeft het JTC. Lees meer hier op onze school-wiki.

We stimuleren je om mee te doen met projecten, excursies en andere activiteiten, zoals sporttoernooien, toneelactiviteiten, de fotoclub, de jaarlijkse Goede-doel-actie, Anglia-examens, de Kangoeroewedstrijd, Olympiades, PopUpClubs, onze beroemde feesten, en nog veel meer.  Lees hier in de school-wiki meer over wat er allemaal gebeurt ....   

Op het JTC is dus genoeg te kiezen om jouw schooltijd een periode te laten zijn waarin je kennis opdoet, waar je vaardigheden, waarden en normen ontwikkelt, zodat je de toekomst aan kunt, maar waar je ook met plezier naar school gaat!

Wil je sfeer proeven op het JTC - dat kan ook digitaal: kom naar onze speciale Groep8-site www.jtc.nl. 
Je kunt ook langskomen op onze Facebookpagina: JTC | Facebook