Het Jan Tinbergen College

Het Jan Tinbergen College (JTC) in Roosendaal is een openbare school met de opleidingen: tweetalig vwo, vwo, havo en mavo. We hebben een eigen bètastroom: J-TeCh. Binnen alle opleidingen <<link naar hoofdstuk 6>>kun je kiezen voor de Tickets Kunst&Cultuur, Mavo-ToDo, Sport en Basic. In de bovenbouw van de mavo kun je het mavo-TOP-Traject volgen, waarmee we je extra goed voorbereiden op de overstap naar de havo.  

Op het JTC halen we met uitdagend en goed onderwijs het beste uit jou! Op onze school krijg je uitdagend en aantrekkelijk modern onderwijs. We hanteren daarbij drie uitgangspunten uit de visie van Helen Parkhurst: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking <<link naar 1.1>>.  

Activiteiten, projecten en excursies We stimuleren je om mee te doen met projecten, excursies en andere activiteiten, zoals sporttoernooien, toneelactiviteiten, de fotoclub, de jaarlijkse Goede-doel-actie, Anglia-examens, de Kangoeroewedstrijd, Olympiades en nog veel meer<<link naar 4>>.   

Op het JTC is dus genoeg te kiezen om jouw schooltijd een periode te laten zijn waarin je kennis opdoet, waar je vaardigheden, waarden en normen ontwikkelt, zodat je de toekomst aan kunt, maar waar je ook met plezier naar school gaat!