JTC-schoolgids en Magister


JTC-Wiki

Deze website is een belangrijk communicatiemedium; voor jou, maar ook voor je ouders. In de JTC-Wiki  vind je alle belangrijke informatie over onze school.  JTC-Wiki is onze digitale versie van de Schoolgids. Bijvoorbeeld over ons onderwijsaanbod, over begeleiding van leerlingen, over buitenschoolse activiteiten. Ook vind je hier afspraken en reglementen (zoals het leerlingenstatuut) en rapporten (waaronder het jaarverslag).
 

Inloggen in Magister

Via Magister krijg je niet alleen inzage in je cijfers en roosters, maar vind je ook informatie over roosterwijzigingen en huiswerk. Magister geeft daarnaast toegang tot de elektronische leeromgeving, de websites van uitgevers, je schoolemail-adres en de berichtenservice die we regelmatig gebruiken. 

Informatie voor ouders

Je ouders kunnen ook inloggen in Magister . Zij hebben daar inzage in je cijfers en vinden er informatie over je absentie.