Onze uitgangspunten


Iedereen is welkom

Het Jan Tinbergen College is een openbare school. Dat betekent dat leerlingen en medewerkers van alle levensovertuigingen bij ons welkom zijn. Wij vinden die verschillen belangrijk, want onze school is een ontmoetingsplaats: leerlingen en leraren van allerlei godsdiensten, wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen komen bij elkaar samen en leven met elkaar. Net zoals in de maatschappij. Verscheidenheid zien wij als een voordeel: je leert verschillen kennen, ermee omgaan en ze te waarderen. Zo ontwikkel je je als mens.  

Een fijne sfeer waar iedereen zich thuis voelt

De sfeer op school is heel belangrijk. Als je je veilig voelt, dan kun je goed leren. Daarom zorgen wij op het JTC voor een sfeer en werkklimaat waarin iedereen zich thuis kan voelen. Het gaat daarbij om vertrouwen, geborgenheid, structuur, respect, kwaliteit. In zo’n klimaat kunnen leerlingen (en personeelsleden) zich maximaal ontplooien. Zo kun je goede (studie)resultaten behalen en jezelf ontplooien als individu. Niet alleen qua kennis, maar ook op sociaal-emotioneel, cultureel, internationaal, creatief en sportief gebied.

Respect voor elkaar

Onze medewerkers en leerlingen behandelen elkaar met respect, in en buiten de lessen. Maar ook in ons onderwijs besteden wij hieraan aandacht. Zo hebben wij lessen over pesten en social media, in omgang met mensen die anders geloven of zich anders kleden of zich anders voelen. Respect is de basis voor onze omgang met elkaar.  

Onze uitgangspunten

Het JTC hanteert drie uitgangspunten voor het onderwijs uit de visie van Helen Parkhurst: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Vrijheid in gebondenheid Binnen de vastgestelde programma's van onze school kun je je eigen keuzes maken over de inrichting van je studie. Zo leer je om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom krijg je ruimte om een stukje van je leren zelf te plannen: in de keuze van je tickets en in de invulling van je KWT (keuzewerktijd)-uren'. Als dat goed gaat, krijg je meer ruimte. Als het niet goed gaat, doen we een stapje terug - want je moet het wel kunnen leren.

Zelfstandigheid

We leiden je op om uiteindelijk zelfstandig te kunnen studeren. Je krijgt langzaam maar zeker steeds meer verantwoordelijkheid voor je eigen studieverloop. De leraren zijn behalve de experts in hun vak ook begeleiders in dit proces. Ze bieden je ruimte en vertrouwen om te groeien tot een zelfverantwoordelijke student. Samenwerking De leerlingen helpen elkaar in het leerproces, want je hebt nu en later goede sociale vaardigheden nodig om goed te kunnen samen te werken. Onze docenten besteden veel aandacht aan een goede sfeer, om ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat.