Ziekmelden via Magister

Is uw kind ziek? Meld het snel en eenvoudig via Magister web op uw PC of via Magister app op uw smartphone. De school is dan direct op de hoogte. 

Hoe werkt het?

Ga naar: magister web , en log in met uw ouderaccount. Of gebruik de Magister – Leerling en Ouder-app op uw telefoon en log in met uw ouderaccount. Ga via het menu naar Afwezigheid. Klik op ‘Melden’ en geef de ziekmelding door. 

Let op:

- ziek melden kan alleen voor ziekte, niet voor andere afwezigheidsredenen;

- ziek via Magister is voor een korte periode: melden kan alleen voor de dag zelf of de volgende dag - niet verder vooruit. Dat betekent ook: ziek melden op vrijdag is alleen voor vrijdag, niet voor dagen na het weekend; ziek melden op zaterdag is niet mogelijk, voor maandag kan het pas op zondag; bij ziek melden op zondag geldt dit alleen voor de maandag.

In deze video instructie kunt u bekijken hoe ziek melden in zijn werk gaat:

https://player.vimeo.com/video/315874162


Een ziekmelding weer verwijderen?
Een eventuele verwijdering van ziekmeldingen kan niet door uzelf. Moet het toch gebeuren? Stuur hiervoor een mail, vanaf het mailadres wat bij ons bekend is, met naam, klas 
en dag naar aanwezigheidsbureau@jtc-roosendaal.nl
Steekproefsgewijs kan ons aanwezigheidsbureau u bellen om de ziekmelding te controleren.


Zelf controleren?

In het menu kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Vragen over aanwezigheidsmeldingen? Neem contact op met ons aanwezigheidsbureau, op het adres aanwezigheidsbureau@jtc-roosendaal.nl, vanaf het mailadres wat bij ons bekend is. Vermeld hierbij naam en klas van uw zoon/dochter.