Leerlingen denken mee

We nodigen je uit om mee te denken over de school. Je bent er immers dagelijks, en je ervaart welke dingen goed gaan en welke beter zouden kunnen. Wij willen dat graag weten. Daarom heeft het JTC verschillende overlegorganen waarin leerlingen actief zijn.

· Jaarlijks tevredenheidsonderzoek: we vragen je om eenmaal per jaar (meestal
   tijdens een mentoruur) een vragenlijst in te vullen waarin we je over alles wat er  op
   school gebeurt om je mening vragen.
·  Klassenvertegenwoordigersoverleg: uit elke klas nodigen we ongeveer eenmaal
    per module een vertegenwoordiger uit voor overleg met de teamleider. Daar
    bespreken we samen zaken die op het niveau van de klas en het leerjaar van belang
    zijn. Zo nodig is er vaker overleg.
·  De leerlingenraad, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen en leerjaren met
    de directie overleggen over kwesties die de school aangaan. In de leerlingenraad
    zitten 8 tot 10 leerlingen, uit alle leerjaren en alle afdelingen van de school. Zij
    vergaderen ongeveer vijf keer per jaar met de rector of een plaatsvervanger. Het
    overleg heeft geen formele status. In overleg met de directie behartigt de
    leerlingenraad dagelijkse belangen van leerlingen. De leerlingenraad organiseert 
    ook activiteiten en is onder andere betrokken bij voorlichting en de organisatie van
    evenementen. Jaarlijks wordt de leerlingenraad aangevuld; wanneer het aantal 
    kandidaten groter is dan het beschikbare aantal plaatsen organiseren we
    verkiezingen.
·  De medezeggenschapsraad <<link naar 7.14.3>> heeft een leerlinggeleding (LMR).
    Elk jaar komen daar nieuwe leerlingen in, vaak vanuit de leerlingenraad. De
    leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is de plek waar de formele,
    wettelijk geregelde inspraak plaatsvindt.