Uiteraard hopen wij dat het nooit voorkomt: een privacy incident.

Het hoeft niet altijd te gaan over het vermoeden dat er een datalek is, het kan ook een incident zijn waarbij u denkt dat de privacy van uw zoon of dochter of van uzelf in gevaar is.
Wij verzoeken u dan om dit zo snel mogelijk te melden via dit meldingsformulier.  

Hoe sneller u het vermoeden meldt hoe beter dat wij kunnen reageren. Uiteraard zullen wij altijd naar u een reactie geven.