ICT

Op de leerpleinen van iedere afdeling zijn allerlei faciliteiten aanwezig, onder meer op het vlak van ICT. Er  zijn ICT-werkplekken ingericht en er kan geprint worden. Met je eigen account op Magister kun je inloggen op de aanwezige computers en printers - JTC-leerlingen krijgen een eigen emailadres op school en een inlogcode met password.    
Deze inlogcode is voor toegang tot de wifi, je laptop, de computers op school en Magister. 
Ben je je wachtwoord kwijt? Ga dan naar ons wachtwoordportaal op https://tinbergen.edulinq.nl 

De hele school heeft overal gratis wifi. Je mag op school gebruik maken van de ICT-voorzieningen, e-mail en internet voor het uitvoeren van leeropdrachten. Uitgangspunt hierbij is dat je hier op een verantwoorde en adequate manier mee omgaat. 

Mobieltjes mag je gebruiken in de aula en op de gangen. In lokalen mag het alleen als de docent daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. In sommige lessen worden mobieltjes ook  gebruikt in het leerproces.

Audio- en video-opnames maken van mensen is verboden - tenzij je van tevoren toestemming hebt gevraagd én gekregen. Dat geldt voor medewerkers van de school, maar ook voor medeleerlingen.

Alles deze onderwerpen zijn uitgebreider schreven in onze Wiki. Zoek bijvoorbeeld op social media, leerlingstatuut, privacy of veiligheid.