Magister

In onze ELO Magister krijg je toegang tot:
- roosters en roosterwijzigingen
- huiswerk en toetsplanning
- behaalde cijfers
- de studieplanners of themawijzers voor veel vakken
- toegang tot leerstofplanning, digitale boeken en aanvullend studiemateriaal
Magister geeft daarnaast toegang tot de berichtenservice die we voor sommige vakken gebruiken.

Je krijgt van de school een persoonlijke toegangscode voor de wifi, je laptop en Magister.  Die is strikt persoonlijk. Als je de toegangscode met anderen deelt, krijgen zij op die plek alle rechten die jijzelf hebt: ze kunnen alles lezen, alles zien, namens jou berichten sturen, enzovoorts. Niet doen, dus, wees wijs met social media!
Lees hier bijvoorbeeld meer over social media en veiligheid.

Ben je je wachtwoord kwijt? Ga dan naar ons wachtwoordportaal op https://tinbergen.edulinq.nl

Informatie voor ouders

Je ouders kunnen ook inloggen in Magister. Zij krijgen daarvoor een eigen inlogcode.  Ouders kunnen daarin van al hun kinderen op het JTC
- de studieresultaten en absentiegegevens zien;
- een afspraak voor de ouderavond maken;
- een ziekmelding voor 1 of 2 dagen doorgeven (zie de handleiding op https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/679265);
- de eigen contactgegevens beheren.

Juiste contactgegevens zijn belangrijk: als de school niet over de correcte gegevens beschikt, krijgen we communicatieproblemen. Een goed emailadres voor brieven en digitale ouderbulletins. Een goed telefoonnummer voor de mentor of voor noodsituaties.
Ouders kunnen hun eigen gegevens aanpassen in Magister bij instellingen. Of stuur een bericht voor onze administratie aan magister@jtc-roosendaal.nl, of bel naar de administratie (0165543871). 
Vermeld: naam ouder, naam leerling, klas, emailadres van ouder zoals dat bij ons bekend is (gebruiken we om de afkomst van het bericht te controleren) en de gewenste wijziging.
De wijziging zal na maximaal één week zichtbaar zijn in Magister.  

Naar Magister

Algemene informatie over Magister  vindt u op de Magister hulppagina  met heel actuele informatie https://www.magister.nl/leerling-ouder/
Inloggen in Magister kan hier. De URL is https://magister.nl

 Heb je als leerling geen toegang tot je wifi, je laptop of je Magisteraccount?
Dat regel je zelf in ons wachtwoordportaal https://tinbergen.edulinq.nl .

 Heeft u als ouder geen toegang tot uw Magisteraccount?
Dat regelt u zelf in https://magister.nl door te klikken op '? wachtwoord vergeten' 
 
Magister werkt intuïtief, meestal zal geen handleiding nodig zijn. Mocht dat wel het geval zijn: hieronder staan voor de meest belangrijke onderwerpen handleidingen.