11. Ouderbijdrage

Er zijn op het JTC geen reguliere activiteiten op school (zoals Sinterklaas) of middelen die voor onderwijs worden gebruikt (zoals repetitiepapier) waarvoor aan ouders aan het begin van het schooljaar of in de loop van het schooljaar een verplichte bijdrage wordt gevraagd.  

Aan de activiteiten die hieronder expliciet worden genoemd zijn voor de school extra kosten verbonden, wij vragen daarvoor aan ouders een vrijwillige bijdrage. Voor alle kosten en de hoogte daarvan is van tevoren instemming gegeven door de oudergeleding van de MR. Van alle gemaakte kosten legt de school daar ook  verantwoording af.       (1)    Sportkleding in de brugklas zal alleen in rekening worden gebracht als door de ouders niet is aangegeven dat ze er geen prijs op stellen;

(2)    Bijdrage voor activiteiten worden alleen in rekening gebracht als ouders voor de betreffende activiteiten hebben gekozen;

(3)    Bijdrage voor TVWO wordt alleen in rekening gebracht als ouders voor tvwo hebben gekozen en de leerling in een tvwo-klas is geplaatst.

LO-shirt + broek

De sectie LO communiceert over de sportkleding die onze leerlingen dienen te dragen tijden de LO-lessen. In de eerste lesweek krijgen ze hierover meer informatie.  Voor het bestellen van JTC sport tenue kunt u terecht bij de winkel Mervo Sport Roosendaal. Indien er wegens geloofsovertuiging geen korte kleding gedragen mag worden, dan is het toegestaan om onder het korte JTC tenue een longsleeve of sportlegging te dragen. 


Sportdagen en excursies   

Sportdagen, excursies en andere projecten hebben een educatief karakter, deelname is daarom een verplicht onderdeel van de studie. De school bekostigt vervoer, eventuele entreegelden en begeleiding.
Ouders ontvangen van excursies van tevoren alle benodigde informatie over vertrek- en aankomsttijden, plus aanvullende informatie over het programma en de organisatie. Indien een leerling onmogelijk aan een excursie kan deelnemen, krijgt hij/zij een vervangend programma aangeboden.  
De school heeft voor excursies een reis- en aansprakelijkheidsverzekering, die hoeven ouders daarvoor niet afzonderlijk af te sluiten.
De school vraag voor deze ééndaagse reizen, excursies, sportdagen en projecten aan ouders géén bijdrage.

Reizen (JTC-week)

Reizen zijn verplichte onderdelen van de opleiding en hebben een educatief karakter. Reizen vinden plaats in de JTC-week (zie daarom in tabel JTC-week).  De vrijwillige bijdragen voor reizen dekken de reis- en verblijfskosten van reizen die in het betreffende jaar worden gemaakt, inclusief de toegangskosten van instellingen die bij de excursies en reizen worden bezocht. De vrijwillige bijdrage is inclusief ongevallen- en reisverzekering.
Ouders ontvangen van reizen van tevoren alle benodigde informatie over vertrek- en aankomsttijden, plus aanvullende informatie over het programma en de organisatie. Indien een leerling onmogelijk aan een reis kan deelnemen, krijgt hij/zij een intern programma aangeboden waarin dezelfde leerdoelen worden behaald.
De school vraagt in samenspraak met de MR voor de meerdaagse reizen aan ouders een vrijwillige bijdrage.   

Spaarfonds reizen

Op verzoek van de oudergeleding van de MR is er een ‘spaarfonds reizen’ in het leven geroepen voor de reizen in de voorexamenklas. Jaarlijks betalen ouders een vrijwillige bijdrage conform de tabel (onder kopje ''JTC-week''. De gespaarde bijdragen worden in mindering gebracht op de kosten van deze meerdaagse reis zoals deze in de tabel voor schoolkosten onder 'JTC-week' is vermeld.  

Bijdrage Tickets en JTeCh

De vrijwillige bijdrage Tickets4Talents (klas 1 en 2) is er voor alle leerlingen die ervoor kiezen om een ticket Kunst&Cultuur, Sport of (op de mavo) MavoToDo te volgen. De vrijwillige bijdrage voor het Ticket Discovery zijn 0  (nul) euro. Van de vrijwillige bijdragen betalen we extra materialen, kosten van externe deskundigen voor clinics e.d., reiskosten van extra activiteiten. Het ticket Discovery heeft dit soort activiteiten minder.  
Van leerlingen die ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan J-TeCh (klas 1, 2 en 3 van havo en vwo) is er een vrijwillige bijdrage in de leerjaren waarin het vak Onderzoeken & Ontwerpen wordt gevolgd. Van deze vrijwillige bijdrage betalen we extra materialen, kosten van gastdocenten en bedrijfsbezoeken, reiskosten en toegangskosten van extra activiteiten. 
Voor het volgen van het vak Natuur, Leven en Techniek (NL&T) in de bovenbouw is er geen bijdrage. 

Cambridge Engels en externe examens  

De lessen voor Cambridge Engels (vroeger: Versterkt Engels) zijn gratis. Deelname aan externe examens zoals het Cambridge Examen, maar ook de Examens voor Anglia, DELF, Goethe en mogelijk nog andere examens worden door de school georganiseerd en begeleid. De kosten voor de examens neemt het JTC voor rekening. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de ouders.  Natuurlijk wordt daarover van tevoren met ouders altijd gecommuniceerd en worden leerlingen niet voor externe examens ingeschreven zonder toestemming van de ouders.

Bijdrage Tweetalig VWO

Van leerlingen die ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan het tvwo vragen we een vrijwillige bijdrage. Van deze vrijwillige bijdrage betalen we professioneel Engels materiaal, uitbreiding Engelstalige bibliotheek, organisatie en uitvoering van buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van bezoeken buitenland, IB examengeld, extra lessen IB, IB examenmateriaal.  

Devices voor leerlingen

Het bezit van een device is voor leerlingen van het JTC noodzakelijk. Het is een persoonlijk device (het JTC adviseert: laptop), dat voor de leerling thuis en op school bruikbaar is.
Ouders verzorgen zelf het bezit van het device, het JTC biedt hierin mogelijkheid voor ondersteuning. Verdere informatie hierover is te vinden in de bijlage 'Devices' hieronder, ook te bereiken via deze link.

Betaling vrijwillige schoolbijdrage

Ouders hebben de mogelijkheid de vrijwillige schoolbijdrage in twee termijnen te betalen. De eerste termijn valt in oktober, de tweede in januari. Voor het betalen in twee termijnen brengen we géén administratiekosten in rekening. 
Voor de vrijwillige schoolbijdrage ontvangen ouders van de school een mail. Daarmee kunnen ze inloggen bij SchoolLoket van Datapas en de betaling regelen - dat kan op die plek ook via iDeal, het is daar ook met een machtiging regelen. De inloggegevens sturen we in een e-mail toe. Aan ouders van wie de school geen emailadres heeft of waarbij onze email niet bezorgd wordt, sturen wij een brief. Dan kan de vrijwillige bijdrage via de eigen bank betaald worden of kan een machtiging worden afgeven.  

Niet (kunnen) betalen

Het JTC wil dat alle leerlingen aan de schoolactiviteiten kunnen deelnemen. Het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige bijdragen is daar géén belemmering voor.  Ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen, kunnen als zij dat willen ook een beroep doen op de Stichting Leergeld (zie direct hieronder) of op de mogelijkheden van de school (zie verder naar onder).

Stichting Leergeld

Voor ouders met lage inkomens  is er in de gemeente Roosendaal de mogelijkheid voor financiële ondersteuning. De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Leergeld. Via deze stichting is ook ondersteuning mogelijk voor deelname aan sportverenigingen of culturele activiteiten. De Stichting Leergeld voert een inkomenstoets uit. 
Een folder over de Stichting Leergeld is via de school te verkrijgen. Het aanvraagformulier voor Roosendaal is direct vinden onder www.leergeld.nl/roosendaal/doe-een-aanvraag.

Mogelijkheden van de school

Indien de vrijwillige bijdrage niet worden betaald, dan zal de school deelname van leerlingen wél laten plaatsvinden. Wij waarderen het als wij dan hierover afstemming met de ouders kunnen hebben. Dat doen we op het JTC het liefst door daarover een afspraak te maken met de afdelingsleiding, ouders kunnen bij hen ook verdere informatie hierover krijgen.
 
Een eventuele inkomenstoets wordt nóóit gedaan door het JTC. Indien die voor toepassing van regelingen wel moet plaatsvinden wordt die uitgevoerd door de Stichting Leergeld - het JTC ontvangt uit dat eventuele onderzoek géén andere informatie dan  de mededeling dat eventuele financiële ondersteuning  wel of niet op basis van de inkomenstoets gerechtvaardigd is.

De school draagt nooit bij in kosten van visa of andere reispapieren, medische kosten, kosten van extra voorzieningen of extra begeleiding bij (buitenlandse) reizen en excursies. De school zoekt desgewenst wel met ouders naar praktische en betaalbare oplossingen, bijvoorbeeld via verzekeringen of via externe ondersteuning.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Devices
Devices
Lees meer
Office365 gratis
Lees meer
Op school betalen
Lees meer
Aansprakelijkheid en verzekeringen
Lees meer
Gratis schoolboeken
Lees meer