09. Onze medewerkers

Onze school kan alleen maar functioneren door de tomeloze inzet van onze medewerkers. Van teamleiders en conrectoren tot docenten en van onderwijsondersteunend personeel tot conciërges: iedereen draagt zijn of haar steentje bij om jou een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen.

Onderwijsgevenden zijn de docenten. Zij werken in teams van ongeveer 25 medewerkers, die worden aangestuurd door een teamleider.

De teams van docenten vormen samen afdelingen. Daarvan zijn er drie:
- afdeling (t)vwo, met een team onderbouw (klas 1 t/m 3) en een team bovenbouw (klas 4, 5 en 6)
- afdeling havo, met een team onderbouw (klas 1 t/m 3) en een team bovenbouw (klas 4 en 5)
- afdeling mavo, met een team onderbouw (klas 1 en 2) en een team bovenbouw (klas 3 en 4)

Elke afdeling wordt geleid door de afdelingsleiding, de teamleiders samen met de verantwoordelijke conrector.

Er zijn ook veel medewerkers die géén les geven. Zij zijn net zo onmisbaar voor het goed functioneren van de school. Administratie, conciërges, ICT-beheer, schoonmaak, catering, klassenbeheer en nog veel meer. Zij vormen samen het team 'Onderwijsondersteunend personeel', onder leiding van het Hoofd Facilitaire Dienst, het hoofd ICT en het Hoofd Financiën.

De drie conrectoren vormen samen met de rector de directie.

Voor meer over de organisatie, bestuur en toezicht, zie het item Organisatie.
Voor informatie over mentoren, zorg en ondersteuning, passend onderwijs, vertrouwenspersonen: kijk onder Begeleiding en Ondersteuning.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Medewerkers
Lees meer
Teamleiders, leerlingcoördinatoren en decanen
Lees meer
Directie: conrectoren en rector
Lees meer
Servicemodule Medewerkers
Lees meer