Ziek- en beter melden

Niet leuk, maar het kan gebeuren: soms ben je ziek. Hier vind je informatie over hoe je je ziek  moet laten melden door je ouders.

Ziek melden

Ouders kunnen hun kind snel en eenvoudig ziek melden via Magister web (op uw PC) of de Magisterapp (op uw smartphone). De school is dan direct op de hoogte. Hoe werkt het?
Ga naar: https://magister.nl  log in met het ouderaccount, of gebruik de Magister–Leerling en Ouder-app op een telefoon en log in met het ouderaccount. Ga via het menu naar Afwezigheid. Klik op ‘Melden’ en geef de ziekmelding door.

Let op:
- Ziek melden kan alleen voor ziekte en niet voor andere afwezigheidsredenen;
- Ziek melden kan alleen voor korte termijn: de dag zelf en/of de volgende dag. Bij ziek melden op vrijdag dus alleen voor de vrijdag zelf, niet voor dagen ná het weekend; ziek melden op zaterdag is niet mogelijk, pas op zondag kunt u voor maandag ziek melden, bij ziek melden op zondag kan dit alleen voor maandag;
In deze video instructie is te bekijken hoe ziek melden in zijn werk gaat:

Verwijderen?
De eenmaal gedane ziekmelding kan niet zomaar worden verwijderd. Als dat tóch moet:  stuur hiervoor een mail, vanaf het emailadres dat bij ons bekend is, met naam, klas en dag naar aanwezigheidsbureau@jtc-roosendaal.nl . Steekproefsgewijs kan ons aanwezigheidsbureau ouders bellen om de ziekmelding te controleren.

Zelf controleren?
In het menu is door op  ‘Afwezigheid’  te klikken de lijst  met geregistreerde afwezigheid  per maand op te vragen. Hier is in te  zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Vragen over aanwezigheidsmeldingen? Neem contact op met ons aanwezigheidsbureau, op het emailadres:
aanwezigheidsbureau@jtc-roosendaal.nl. Gebruik hiervoor het emailadres dat bij ons bekend is. Vermeld hierbij naam en klas van uw zoon/dochter. 

Een ziekmelding geldt uiteraard voor alle activiteiten van die betreffende dag, ook voor eventuele buitenschoolse activiteiten op bijvoorbeeld de avond. Als in incidentele gevallen volgens de ouders de school daarop een uitzondering zou moeten maken, kunnen zij dit tevoren bij de afdelingsleiding (teamleider of conrector) gemotiveerd aanvragen.

Ziek worden op school

Als je in de loop van de dag ziek wordt, kun je ziek melden bij het aanwezigheidsbureau, als zij er niet zijn meld je je bij de leerlingcoördinator. Bij thuiskomst melden je  ouders de veilige aankomst telefonisch aan de school.  


Afspraak met arts

Als je een afspraak met een tandarts of andere (medisch) specialist moet maken, kan dat heel vaak na schooltijd. Je ouders hoeven dat dan niet op school te melden, behalve als ze vermoeden dat je bijvoorbeeld door stress of verdoving moeite zult hebben met huiswerk.
Als de afspraak niet buiten schooltijd kan, dan moeten je ouders minimaal één dag van tevoren je afwezigheid doorgeven.
Melden van kort verzuim kan met het webformulier dat je HIER vindt.