Ziek- en beter melden

Niet leuk, maar het kan gebeuren: soms ben je ziek. Hier vind je informatie over hoe je je ziek en weer beter moet laten melden door je ouders.

Ziek melden

Ben je ziek? Dan moet je dat laten doorgeven, zodat we weten waarom je niet op school bent. Je ouders moeten je telefonisch ziekmelden op de eerste dag van het verzuim, ’s ochtends voor 09.00 uur.  
Een ziekmelding geldt uiteraard voor alle activiteiten van die betreffende dag, ook voor eventuele buitenschoolse activiteiten op bijvoorbeeld de avond. Als in incidentele gevallen volgens je ouders de school daarop een uitzondering zou moeten maken, kunnen zij dit tevoren bij de afdelingsleiding (teamleider of conrector) gemotiveerd aanvragen.

Ziek worden op school

Als je in de loop van de dag ziek wordt, vraag je altijd eerst toestemming aan de teamleider of bij diens afwezigheid aan de conrector om naar huis te mogen. Bij thuiskomst melden je  ouders de veilige aankomst telefonisch aan de school.  

Beter melden

Bij terugkeer op school moet je beter gemeld worden - indien mogelijk de dag voor terugkeer, of anders uiterlijk op de dag zelf om 08.30 uur. Beter melden gebeurt bij voorkeur via het webformulier. Eventueel kan het ook met een briefje van je ouders met de periode en reden van het verzuim. 
Het webformulier voor beter-melden vind je HIER.  

Afspraak met arts

Als je een afspraak met een tandarts of andere (medisch) specialist moet maken, kan dat heel vaak na schooltijd. Je ouders hoeven dat dan niet op school te melden, behalve als ze vermoeden dat je bijvoorbeeld door stress of verdoving moeite zult hebben met huiswerk.
Als de afspraak niet buiten schooltijd kan, dan moeten je ouders minimaal één dag van tevoren je afwezigheid doorgeven.
Melden van kort verzuim kan met het webformulier dat je HIER vindt.