Schorsing

Als je je niet aan de regels houdt, kunnen we als school maatregelen opleggen om je te helpen op dit punt te leren.

Maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot het verwijderen uit de les of tot een schorsing. We kiezen maatregelen die ons helpen om met jou een goed leer- en vormingsproces te doorlopen. Zo mogelijk beginnen we met lichte maatregelen, als die niet het gewenste effect hebben kunnen we overgaan tot zwaardere maatregelen. Als er problemen die optreden ingrijpend zijn, kan het zijn dat er direct zwaardere maatregelen moeten worden ingezet.
Daarnaast moeten de maatregelen ook helpen om de school een rustige en veilige leeromgeving te laten zijn voor alle andere leerlingen.

Over maatregelen worden ouders geïnformeerd. In gevallen van zwaardere maatregelen wordt met ouders een gesprek gevoerd.

De directie kan besluiten om een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één week te schorsen. Het besluit tot schorsing delen we schriftelijk aan de leerling, en indien deze minderjarig is, ook aan de ouders van leerling mee. Bij schorsing voor een periode langer dan één dag, laten we dit ook, schriftelijk en met opgave van redenen, weten aan de onderwijsinspectie.  

Meer informatie over maatregelen en schorsing is te vinden in ons Leerlingenstatuut.