04. Vakantie, verlof & ziekte

Op deze pagina’s vind je informatie over ziekmeldingen, te laat komen, vakanties en  wijziging van vakanties en het aanvragen van vrije dagen. In Magister kunnen je ouders je aanwezigheidsregistratie bekijken. Als zij hierover vragen hebben, kunnen ze een mail sturen naar aanwezigheidsbureau@jtc-roosendaal.nl

Leerplicht

Volgens de Leerplichtwet ben je als leerplichtig kind verplicht om lessen te volgen op een school. Alleen bij ziekte hoef je niet te komen. Je ouders (of als je 18 jaar bent of ouder: jijzelf) moeten ons dat dan natuurlijk wel laten weten.  Ziekmelding en betermelding zijn dan ook verplicht.

LET OP: van ongeoorloofd verzuim móeten we aangifte doen bij de leerplichtambtenaar. Deze zal in de meeste gevallen proces-verbaal opmaken. Daarnaast zullen we eigen maatregelen nemen bij leerlingen die zonder toestemming onderwijs verzuimen.

De mogelijkheden voor vakantie en verlof zijn door de overheid voorgeschreven. De school heeft daarin weinig bewegingsruimte. Bij verzuim dat afwijkt van de regelingen is de school verplicht dit te melden bij Leerplicht.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Ziek- en beter melden
Lees meer
Verlof van Lichamelijke Opvoeding
Lees meer
Vakantie
Lees meer
(extra) Verlof
Lees meer
Schorsing
Lees meer
Bezoek medicus
Bezoek medicus
Lees meer