Bij ons werken ...

Het JTC werkt!

Het Jan Tinbergen College is een moderne, openbare scholengemeenschap met ca. 1600 leerlingen. Het JTC heeft zowel voor leerlingen als voor medewerkers veel te bieden. Leerlingen hebben vele keuzemogelijkheden: Tweetalig VWO (Engels), JTech en MavoToDo (het JTC-bètaprogramma), VWO, HAVO en MAVO. Verder kunnen zij in de onderbouw kiezen voor Tickets4Talents: Sport of Kunst & Cultuur. 

De resultaten van de school zijn goed en de school heeft een goed imago in de omgeving. Het JTC heeft een duidelijke afdelingenstructuur, waardoor het overzicht en de kleinschaligheid behouden blijven. 

Lesgeven op het Jan Tinbergen College betekent werken binnen het JTC-concept. Dat is ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Dat gebeurt door de P van projecten en probleem gestuurd onderwijs, door de I van instructie en door de T van Taakgericht werken.

Het JTC is een leuke school om te werken. Personeelsleden worden uitgenodigd om met hun talent en ambitie een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de school. Er is veel aandacht voor scholing en doorontwikkeling.

Sinds januari 2012 heeft de school een prachtig nieuw gebouw in gebruik. De architectuur zowel van binnen als van buiten weerspiegelt het karakter en de ambities van de school: open, inspirerend, vriendelijk, uitnodigend voor een variatie aan onderwijswerkvormen. 

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie over vacante functies kunt u contact opnemen met de heer drs. P.J.H.M. Pasmans, conrector, (0165) 543871, ppa@jtc-roosendaal.nl
Uw sollicitatie met cv zien we met belangstelling tegemoet. Wij verzoeken u die te sturen naar het Jan Tinbergen College, t.a.v. mevrouw I. Weert, personeelsfunctionaris, postbus 1675, 4700 BR Roosendaal. Solliciteren kan ook per mail: iwe@jtc-roosendaal.nl

Open sollicitatie

U kunt altijd een open sollicitatiebrief sturen naar het Jan Tinbergen College, t.a.v. mw. I. Weert, personeelsfunctionaris, Postbus 1675, 4700 BR, Roosendaal.
Emailadres iwe@jtc-roosendaal.nl
Uw brief en cv worden voor de duur van een jaar in portefeuille bewaard. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. 

Stages

Het Jan Tinbergen College ziet het als zijn maatschappelijke plicht om studenten in de gelegenheid te stellen hun onderwijsbevoegdheid te behalen. Het JTC is een geschikte plek om te ervaren hoe leuk onderwijs kan zijn. Een aanvraag voor stage dient u te richten aan de heer A. van der Heijden, opleidingsdocent, tel (0165) 543871
Emailadres  ahe@jtc-roosendaal.nl