Vakantie

2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de vakanties vastgesteld op: 

1e lesdag:                          maandag 6 september 2021 
Herfstvakantie:            25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie:               27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:     28 februari t/m 4 maart 2022 
2e Paasdag :                    18 april 2022 
Meivakantie:                  25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart:                   26+27 mei 2022 
Pinksteren:                     6 juni 2022 
Zomervakantie:           25 juli t/m 2 september 2022 
1e lesdag 2022/2023:  5 september 2022

2022-2023 en verder

Voor latere schooljaren komen de definitieve vakantiedata op de JTC-site zodra die formeel zijn vastgesteld - zie hieronder. 

De officiële schoolvakanties voor de komende jaren zijn,  voor zover die landelijk zijn vastgesteld door het Rijk, vaak al in te zien op hun website.  Daarbij geldt een regionale vakantiespreiding,  Noord-Brabant hoort bij regio Zuid. 
Voor voorjaars- en meivakanties geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken.

Brabants Overleg Vakantieplanning BOV

De voorjaarsvakantie in Noord-Brabant zal in verband met carnaval vrijwel zeker afwijken van de door de Rijksoverheid opgegeven vakantieplanning, het Brabants Overleg Vakantieplanning plant die vakantie elk jaar in de week ná het weekend van Carnaval. Het JTC conformeert zich aan de adviezen voor de vakantieplanning van de Provincie Noord-Brabant.
Meer informatie op
Schoolvakanties Brabant 2021 – 2022 (onderwijsbrabant.nl)
Het advies van het BVO komt gewoonlijk in oktober voor het schooljaar daarna.

Regionaal overleg met het PO

Vakanties van het basisonderwijs kunnen licht afwijken van het VO als gevolg van verschillen in wettelijke systematiek van vakantieplanning. De meivakantie wordt in overleg met de VO-scholen en PO-scholen in de regio gezamenlijk vastgesteld om te zorgen dat ouders met leerlingen in zowel het VO als het PO voor alle kinderen tegelijk meivakantie hebben. In de afgelopen jaren kwam dit neer op één extra week vóór de landelijk vastgestelde meivakantie - aan deze gewoonte kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Adviesrecht MR

Op het JTC heeft de MR adviesrecht op de vakantieplanning. Het bestuur biedt de vakantieplanning in oktober ter advisering aan aan de MR. Na reactie van de MR stelt uiteindelijk het bestuur de vakantieplanning vast.