Vakantie

2018-2019

 Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de vakanties vastgesteld op:
1e lesdag:                         maandag 20 augustus 2018
Herfstvakantie:           15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:             24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:    4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie:                 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:                   30+31 mei 2019
Pinksteren:                     10 juni 2019
Zomervakantie:           8 juli t/m 18 augustus 2019
1e lesdag 2019/2020: 19 augustus 2019. 

2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de vakanties vastgesteld op:
1e lesdag:                          maandag 19 augustus 2019
Herfstvakantie:            14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie:               23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie:     24 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag :                    13 april 2020
Meivakantie:                  20 april t/m 1 mei 2020
Hemelvaart:                   21+22 mei 2020
Pinksteren:                     1 juni 2020
Zomervakantie:           13 juli t/m 23 augustus 2020
1e lesdag 2020/2021: 24 augustus 2020

De vakantieplanning 2019-2020 is voorlopig onder voorbehoud van instemming van de MR.

Brabants Overleg Vakantieplanning BOV

De vakantieplanning is gemaakt op basis van het advies van het Ministerie van OC&W en het advies van de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Brabants Overleg Vakantieplanning (BOV). Daarin stemmen we de planning af met de andere VO-scholen en de scholen voor basisonderwijs in Roosendaal en omgeving, om de vakanties voor alle scholen zoveel mogelijk te laten samenvallen. Vakanties van het basisonderwijs kunnen licht afwijken als gevolg van verschillen in wettelijke systematiek van vakantieplanning.  

Voorlopige data voor latere schoolvakanties

De Rijksoverheid publiceert de schoolvakanties voor de komende jaren op hun website.   NB1: Noord-Brabant hoort bij regio Zuid. NB2: voor voorjaars- en meivakanties geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De voorjaarsvakantie in Noord-Brabant zal in verband met carnaval vrijwel zeker afwijken van de door de Rijksoverheid opgegeven vakantieplanning. Het JTC conformeert zich aan de adviezen voor de vakantieplanning van de Provincie Noord-Brabant.