Vakantie

2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de vakanties vastgesteld op: 

1e lesdag:                          5 september 2022 
Herfstvakantie:            24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie:               26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie:     20 februari t/m 24 februari 2023 
2e Paasdag :                    10 april 2023 
Meivakantie:                  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart:                   18+19 mei 2023 
Pinksteren:                     29 mei 2023 
Zomervakantie:           17 juli t/m 25 augustus 2023 
1e lesdag 2023/2024:  28 augustus 2023

Extra vrije dagen

Naast de reguliere vakanties zijn er enkele extra vrije dagen en studiedagen waarop de leerlingen niet op school hoeven te zijn.

Voor schooljaar 2022-2023 zijn dat:

  • 15 november 2022: studiedag, geen lessen
  • 26 januari 2023: studiedag, geen lessen, wel herkansingsmogelijkheid toetsweek 2 MHV BB
  • 17 februari 2023: extra vrije dag (school gesloten)
  • 29 maart 2023: studiedag, geen lessen
  • 7 april 2023: extra vrije dag (school gesloten)

 

2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties vastgesteld op: 

1e lesdag:                         28 augustus 2023 
Herfstvakantie:            16 t/m 20 oktober 2023 
Kerstvakantie:               25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:     12 februari t/m 16 februari 2024 
2e Paasdag :                     1 april 2024

Meivakantie:                  22 april t/m 3 mei 2024 
Hemelvaart:                    9+10 mei 2024 
Pinksteren:                      20 mei 2024 
Zomervakantie:            8 juli t/m 16 augustus 2024 
1e lesdag 2024/2024:  19 augustus 2024

Extra vrije dagen

Naast de reguliere vakanties zijn er enkele extra vrije dagen en studiedagen waarop de leerlingen niet op school hoeven te zijn.

Voor schooljaar 2023-2024 is dat:

  • 2 april 2024


2024 en verder

Voor latere schooljaren komen de definitieve vakantiedata op de JTC-site zodra die formeel zijn vastgesteld - zie hieronder. 

De officiële schoolvakanties voor de komende jaren zijn,  voor zover die landelijk zijn vastgesteld door het Rijk, vaak al in te zien op hun website.  Daarbij geldt een regionale vakantiespreiding,  Noord-Brabant hoort bij regio Zuid. 
Voor voorjaars- en meivakanties geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken.

Brabants Overleg Vakantieplanning BOV

De voorjaarsvakantie in Noord-Brabant zal in verband met carnaval vrijwel zeker afwijken van de door de Rijksoverheid opgegeven vakantieplanning, het Brabants Overleg Vakantieplanning plant die vakantie elk jaar in de week ná het weekend van Carnaval. Het JTC conformeert zich aan de adviezen voor de vakantieplanning van de Provincie Noord-Brabant.
Meer informatie op
Schoolvakanties Brabant 2021 – 2022 (onderwijsbrabant.nl)
Het advies van het BVO komt gewoonlijk in oktober voor het schooljaar daarna.

Regionaal overleg met het PO

Vakanties van het basisonderwijs kunnen licht afwijken van het VO als gevolg van verschillen in wettelijke systematiek van vakantieplanning. De meivakantie wordt in overleg met de VO-scholen en PO-scholen in de regio gezamenlijk vastgesteld om te zorgen dat ouders met leerlingen in zowel het VO als het PO voor alle kinderen tegelijk meivakantie hebben. In de afgelopen jaren kwam dit neer op één extra week vóór de landelijk vastgestelde meivakantie - aan deze gewoonte kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Adviesrecht MR

Op het JTC heeft de MR adviesrecht op de vakantieplanning. Het bestuur biedt de vakantieplanning in oktober ter advisering aan aan de MR. Na reactie van de MR stelt uiteindelijk het bestuur de vakantieplanning vast.