Verlof van Lichamelijke Opvoeding

Als je in verband met een blessure (of vanwege een andere reden) meent dat je niet kunt deelnemen aan de gymlessen, dan moet je dit aantonen met een briefje van je ouders. Belangrijk is dat het een onderbouwde aanvraag is, dan kan bijvoorbeeld met een melding van een arts.

Let op: je hebt wél altijd je sportspullen bij je. De docent bepaalt in hoeverre je al dan niet actief aan de les kunt deelnemen. Het is mogelijk dat de docent minder belastende of andersoortige opdrachten voor je heeft die je wel zult kunnen uitoefenen.