Bezoek medicus

Het kan zo zijn dat je een afspraak hebt bij de dokter, tandarts, specialist of in het ziekenhuis. Natuurlijk proberen jij en je ouders dat te plannen buiten schooltijd, maar soms lukt dat niet en moet de afspraak plaatsvinden tijdens schooltijd. 

Zodra je weet wanneer je kortdurend afwezig bent, kunnen je ouders dit van tevoren digitaal aan ons doorgeven via het standaard formulier.