Corona: info voor bezoekers

Bezoekers kunnen op de school worden ontvangen. Dan gelden in ieder geval de onderstaande Corona-regels voor alle bezoekers.

Als u  ziekteverschijnselen vertoont, kunt u NIET naar de JTC gebouwen komen.  De ziekteverschijnselen zijn neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verlies van reuk of smaak, koorts boven 38 graden. Het verzoek in dat geval is om u door de GGD te laten testen. Bij een negatieve uitslag bent u welkom.
Als u leden in uw huishouden hebt die positief zijn getest op Corona en u bent zelf niet gevaccineerd, dan kunt u NIET naar de JTC-gebouwen komen.  Als u of één van uw huisgenoten in quarantaine is en u bent zelf niet gevaccineerd, dan kunt u NIET naar de JTC-gebouwen komen.
Het JTC zal niet controleren op testuitslagen of vaccinatie - wij gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid daarvoor.
 
Aan alle bezoekers wordt gevraagd zich te melden bij de receptie bij de hoofdingang, óók als u een afspraak heeft of bekend bent in de gebouwen. De regels voor mondkapjes en 1,5 meter afstand zijn met ingang van 26 september vervallen. Wij gaan natuurlijk wel nog steeds met respect met elkaar om - als leerlingen, medewerkers of bezoekers behoefte hebben aan afstand of geen handen willen geven, dan houden we daar altijd rekening mee.

We handhaven de hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, geen handen geven, papieren zakdoekjes, niezen in de elleboog. Onze (uitstekende!) ventilatie draait nog steeds op volle kracht.

Voor meer informatie, zie de volgende sites: 
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
GGD: https://www.jouwggd.nl/gezondheid/corona/


Media
  • Corona-poster school
  • Corona-poster school 2