NieuwbouwIn de zomer van 2019 is het JTC begonnen met de realisatie van de nieuwbouw. Het gebouw zal de dependance aan de Azaleastraat gaan vervangen.  We willen graag iets meer vertellen over het mooie project - we zijn er trots op!

Ons nieuwe gebouw komt op het terrein tussen de Takspui en de Commandobaan - er lag voor de start van de bouw een grasveld. Het gebouw ligt precies op de plek waar in de allereerste plannen voor het ZuidOostKwartier ook een gebouw gepland was. Het verschil: nu is het een gebouw voor JTC-leerlingen.
..

Broertje

 Het gebouw is een 'broertje' van het bestaande JTC-gebouw. Dezelfde mooie uitstraling, dezelfde vriendelijke sfeer en goede materialen, dezelfde ruimte en goede voorzieningen. De voorgevel ligt in de richting van de Takspui - net als het hoofdgebouw heeft ook dit gebouw een mooie opvallende glazen gevel.

De muren zijn - net als het hoofdgebouw - in rood metselwerk,  de verdiepingen en het dak zijn even hoog, de ramen hebben dezelfde vorm en hetzelfde ritme waardoor ook dit gebouw van binnen even licht en transparant is. Net als bij het hoofdgebouw kenmerkt de architectuur zich door horizontale lijnen, verticale raampartijen en schuine lijnen die de accenten aanbrengen - in het nieuwe gebouw zijn die schuine lijnen geconcentreerd in de prachtige, twee verdiepingen hoge diamantvormige glasgevel die aan de Takpspui-kant van het gebouw de open communicatie tussen de school en de buitenwereld symboliseert - de binnen- en buitenruimte lopen in elkaar over. 
Net als in het huidige gebouw zijn de wanden tussen gang en lokalen  voor een groot deel van (gematteerd) glas, zodat daar licht overal kan toetreden.

Voor 350 leerlingen

 Het gebouw heeft ruimte voor ongeveer 350 leerlingen - met het hoofdgebouw erbij is de capaciteit van de gebouwen dan 1500 leerlingen. Dat betekent dat het JTC met de huidige 1600 leerlingen nog een paar tijdelijke lokalen in gebruik zal moeten houden. De primaire doelgroep van het gebouw zijn de leerlingen uit mavo 3 en 4 - de groepen die les hebben op de Azaleastraat. Daarnaast hebben ook andere klassen les in het nieuwe gebouw. Een mooi, luxe gebouw ...

Het binnenplein wordt omsloten door de twee JTC-gebouwen en de Sporthal In de Roos - het is een mooie, veilige en afgeschermde ruimte  waar leerlingen verblijven in pauzes, met wat ontspannende sportfaciliteiten. De fietsenstallingen liggen aan de buitenzijde om de gebouwen heen, de entree van het terrein is aan de zijde Commandobaan.Naar binnen ...

 Als leerlingen hun fiets hebben gestald lopen ze over het binnenterrein naar het nieuwe gebouw. De entree is aan de achterzijde, aan de zijde Commandobaan. Na entree lopen leerlingen de hal in, waar ook de uitgiftebalie van de catering is.  Direct aansluitend zijn de lockerruimten - langs de lockers lopen leerlingen de op de begane grond gelegen aula binnen.  Die aula heeft de vorm van een arena: een ronde centrale ruimte met daaromheen ronde, oplopende banken. Hier is ruimte voor eten en drinken, rustig zitten, maar ook voor optredens. Multifunctioneel, heet dat. Vanuit de aula kunnen leerlingen door open deuren naar het grasveld aan de voorzijde van het gebouw (de Takspui-kant). 
Op de begane grond zijn enkele lokalen, vinden leerlingen de catering en zijn de conciërgeruimten met kopieer- en onderhoudsfaciliteiten.De verdiepingen

 De eerste verdieping is te bereiken via trappen die vanuit de aula over de  zitbanken naar boven lopen. Ook in de beide gangen zijn trappen. Op de eerste verdieping is het centrale deel nog een onderdeel van de aula met tafeltjes en zithoeken. Vandaar uit kun je naar beneden kijken naar de arena - het midden van de aula. Vanuit de grote open ruimte lopen op de eerste verdieping gangen waaraan lokalen liggen. Aan de ene kant zijn het theorielokalen, aan de andere zijde liggen twee grote praktijklokalen voor Biologie, Natuurkunde en Scheikunde en het daarbij behorende kabinet.

Als je nog een trap opgaat, naar de 2e verdieping, kom je op het grote leer- en werkplein (in de examentijd: de examenzaal). Daar ligt ook nog een gang met theorielokalen. Op de 2e verdieping liggen ook de docentenruimten: een personeelskamer en een werkkamer. Tenslotte vind je op de 2e verdieping de machinekamer: alle apparatuur voor klimaatbeheersing, verwarming en alles wat daarbij hoort.
 
Planning

In 2019 is het ontwerp afgerond en de bouw begonnen. De oplevering wordt in de zomer van 2020.  Het schooljaar 2020-2021 starten met álle leerlingen in ons schoolcomplex. Het gebouw Azaleastraat zal uiterlijk in de herfst van 2020 worden afgestoten, het komt dan weer onder beheer van de Gemeente Roosendaal die er verder verantwoordelijk voor zal zijn.

Duurzaam

Het JTC-gebouw is ontworpen met het oog op duurzaamheid:
- het gebouw is gasloos : we verwarmen alles met warmtepompen, er is in het hele gebouw geen enkele gasaansluiting. Zo draagt het JTC bij aan een goede toekomst voor onze leerlingen.
- we zijn zuinig met elektriciteit: natuurlijk is binnen alle verlichting LED-verlichting. Dit leidt tot veel lager energieverbruik en veel minder onnodige warmteproductie. Bovendien zijn in alle ruimten de lampen aangesloten op aanwezigheidsmelders, zodat de lichten uitgaan als er niemand aanwezig is. 
- PV-installatie op het dak: natuurlijk wordt de school direct bij bouw volledig uitgerust met zonnecellen: alle ruimte op het dak ligt vol om maximaal stroom te kunnen opwekken.
- bij de bouw zelf wordt naar materiaal gekeken volgens het 'life-cycle-principe': niet alleen wat er nu zuinig en nuttig kan, maar ook al nadenken over de toekomst. Hoe kan het gebouw in de toekomst nog op andere manieren worden ingezet? Hoe kunnen toekomstige verbouwingen mogelijk worden gemaakt, en zelfs: als het ook wordt afgebroken, wat kunnen we dan nu plannen om dan materiaal zo goed mogelijk te scheiden en te hergebruiken?

Comfortabel

Het lage energieverbruik gaat niet ten koste van het comfort voor leerlingen en medewerkers. De klimaatbeheersing is modern: CO2 gestuurd zodat de luchtverversing laag is in ruimten waar geen mensen verblijven, maar direct wordt opgestart zodra mensen de lokalen of andere ruimten binnenkomen. 
Ook de temperatuur wordt door de installatie geregeld. Het hele gebouw kent luchtverwarming - een comfortabele en zuinige manier van verwarmen waardoor de school bovendien geen ruimte kwijt is aan radiatoren. Lagetemperatuur vloerverwarming maakt het mogelijk ruimten afzonderlijk op detailniveau te verwarmen. 
Er is automatische zonwering die ervoor zorgt dat op heel zonnige dagen de rechtstreekse lichtinval in lokalen en andere ruimten beperkt blijft zodat daar de temperatuur niet te ver kan oplopen. En jazeker: in de zomer kunnen we het gebouw koelen!

Onze bouwpartners
De bouw wordt gerealiseerd in samenwerking met onze bouwpartners. Een goed team met één doelstelling: een prachtig gebouw voor leerlingen.

Opdrachtgever en financier: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal / Jan Tinbergen Colllege
          www.jtc-roosendaal.nl 

Projectmanagement: Aerde Advies & Bouwmanagement
           www.aerde.nl 

 Architect: Architecten EnEn
         www.architecten-en-en.nl

Constructeur: H4D Raadgevend Ingenieurs BV
        www. h4d.nl

Adviseur Installatie: Technion Zuid
       www.technion.nl

Aannemer: Heerkens van Bavel Bouw BV
         www.hvb.nl/cases/Jan-Tinbergen-college.htm

W-installateur: VdBuijsInstall
         www.vandenbuijs.nl

E-installaties: Bink Elektro BV
        www.binkelektro.eu

Media
  • 20180302 impressie 02
  • 20180302 impressie 06
  • 20180607 DO_impressie01
  • 20190917_JTC_nieuwbouw